Modernt parkeringshus med många funktioner

I Godisfabriken skapas förutsättningar för att bo hållbart.

Livsmedelsbutik, saluhall, förskola, caféer, restauranger, parkstråk, lekplatser och historiska kulturmiljöer bildar tillsammans med de många bostäderna en attraktiv stadsdel med ett minimum av biltrafik inne bland bostadsgatorna. Bilen parkerar man istället i det nya moderna parkeringshuset, som är betydligt mer än ett vanligt p-hus.

Nu är ansökan om bygglov inskickad för Godisfabrikens parkeringshus. Som så mycket annat på Godisfabriken, kommer det inte att likna något annat du tidigare sett i Gävle. Där kan du ladda cykeln, lämna bokhyllan till återbruk och låta ditt matavfall sugas iväg under jorden. Och, för all del, parkera bilen.

Parkeringsgarage med återvinningsmöjligheter

Gavlefastigheter bygger parkeringshuset på uppdrag av Gävle Parkeringsservice. Huset är inritat i den nordöstra delen av Godisfabriken och förbinds med det gamla garveriet via en atriumgård.
Totalt 519 parkeringsplatser planeras, varav 20 procent är förberedda för elbilsladdning. Besöksparkering finns på de nedre planen och rörliga platser att hyra på de övre planen. Det kommer även finnas ett låst cykelförråd med cykelställ och laddmöjlighet för elcyklar.
– Vår förhoppning är att det även kommer att finnas exempelvis paketutlämning, cykeluthyrning och kanske uthyrning av elsparkcyklar, säger Fredrik Olsson, affärsutvecklare på Gävle Parkeringsservice.

Utöver detta kommer huset även att rymma en mini-återvinningscentral, där de boende kommer att kunna slänga trädgårdsavfall, miljöfarligt avfall (t ex batterier och elavfall), textil och vissa grovsopor. Planer finns även på att ha en plats där man kan lämna saker som kan återbrukas av någon annan.

Slutligen placeras även Godisfabrikens sopsugsterminal i huset. Man slänger sitt matavfall och restavfall i olika nedkast hemma vid den egna fastigheten och soporna transporteras sedan med hjälp av en luftström i rör i marken till terminalen. Detta gör att sopbilen inte behöver köra inne i området vilket leder till mindre avgaser och högre trafiksäkerhet.

Arkitektur inspirerad av industrimiljön

Idén och inspirationen till husets utseende, är hämtad från områdets industrimiljö. Fasaden kommer att vara i perforerat rött tegel och så kallad sträckmetall i corténplåt, som även det får en roströd ton med tiden. Utformningen skapar en varierad upplevelse av fasaden beroende på från vilket håll man tittar på den.

– Huset ska vara väl upplyst, både inomhus och utomhus. På kvällarna kommer ljuskällorna att lysa genom fasaden och därmed bidra till ökad trygghet i området. Längs Tredje Tvärgatan kommer klätterväxter att växa på fasaden och skapa en levande fasad som ändrar utseende under årets alla årstider, från grön under vår/sommar till röd under höst/vinter, berättar Joakim Lindström, byggprojektledare på Gavlefastigheter.

Första spadtaget

Första spadtaget till det nya parkeringshuset beräknas ske våren/sommaren 2021 och är färdigbyggt i hösten 2022, redo att tas i bruk av de som flyttar in på Godisfabriken.