Med Godisfabriken bygger vi något helt nytt - med god hjälp av vår historia

Sju byggherrar bidrar till ett blandat boende med både hyresrätter, bostadsrätter och stadsradhus. Moderna och hållbara hus delar kvarter med de gamla fabriksbyggnaderna, vilket skapar en för Gävle unik känsla.

Gävle Parkeringsservice har byggt framtidens parkeringshus – ett mobilitetshus med många funktioner.

Gävle Energi förser stadsdelen med fjärrvärme, så att bland annat torg, gator och stråk hålls torra och halkfria med hjälp av markvärme.

Här kan du följa projektet genom vår webbkamera

Webbkameran visar Godisfabriken från norr (bilden uppdateras var 15:e minut).