Modernt mobilitetshus med många funktioner

Som så mycket annat på Godisfabriken kommer Gävle Parkeringsservice mobilitetshus inte att likna något annat du tidigare sett i Gävle. Här kan du ladda cykeln, lämna bokhyllan till återbruk och låta ditt matavfall sugas iväg under jorden. Och, för all del, parkera bilen.

Nya förutsättningar

I Godisfabriken skapas förutsättningar för att bo hållbart. Livsmedelsbutik, saluhall, förskola, caféer, restauranger, parkstråk, lekplatser och historiska kulturmiljöer, bildar tillsammans med de många bostäderna en attraktiv stadsdel som har ett minimum av biltrafik inne bland bostadsgatorna. Bilen parkerar man i stället i det nya moderna mobilitetshuset – som är mycket mer än bara ett parkeringshus.

Var femte plats för elbilsladdning

Mobilitetshuset är inritat i den nordöstra delen av Godisfabriken och förbinds med det gamla garveriet via en atriumgård. Drygt 500 parkeringsplatser planeras, fler än 20 procent är förberedda för elbilsladdning. Besöksparkering finns på de nedre planen och förhyrda platser längre upp. Här finns ett låst cykelförråd med cykelställ och laddmöjlighet för elcyklar.

– Vår förhoppning är att vi kan erbjuda ett flertal mobila tjänster såsom bilpool, paketutlämning och uthyrning av såväl cyklar som elsparkcyklar, säger Fredrik Olsson, affärsutvecklare på Gävle Parkeringsservice.

Återvinning och sopsug

Utöver detta får mobilitetshuset en mini-återvinningscentral där de boende kan slänga trädgårdsavfall, miljöfarligt avfall (t ex batterier och elavfall), textil och vissa grovsopor.

Det finns också planer på en plats för lämning av saker som kan återbrukas av någon annan.

Slutligen placeras även Godisfabrikens sopsugsterminal i huset. Hyresgästerna slänger sitt mat- och restavfall i olika nedkast hemma vid den egna fastigheten, och soporna transporteras sedan med hjälp av en luftström i rör i marken till terminalen. Sopbilen behöver därmed inte köra inne i området vilket leder till mindre avgaser och högre trafiksäkerhet.

Inspirerat av industrimiljö

Idén och inspirationen till husets utseende, är hämtad från områdets industrimiljö. Fasaden kommer att vara i perforerat rött tegel och så kallad sträckmetall i corténplåt, som även det får en roströd ton med tiden. Utformningen skapar en varierad upplevelse av fasaden beroende på från vilket håll man tittar på den.

Huset ska vara väl upplyst, både inomhus och utomhus. På kvällarna lyser ljuskällorna genom fasaden och bidrar till ökad trygghet i området. Längs Tredje Tvärgatan planteras klätterväxter som skapar en levande fasad utifrån årstiderna. Växtligheten skiftar från grön under vår och sommar, till röd under höst och vinter.

Det nya mobilitetshuset beräknas vara färdigbyggt december 2022 och är då redo att tas i bruk av alla som flyttar in på Godisfabriken.

Kontakt

Ansökan om parkeringstillstånd gör du enkelt, smidigt och digitalt via Gävle Parkeringsservice hemsida och webbportal. Vid frågor och funderingar vänder du dig till deras kundservice som hjälper dig med det just du behöver.

Kundservice

026 – 17 82 80
info@gavleparkering.se