Modernt parkeringshus med många funktioner

I Godisfabriken skapas förutsättningar för att bo hållbart. Livsmedelsbutik, saluhall, förskola, caféer, restauranger, parkstråk, lekplatser och historiska kulturmiljöer bildar tillsammans med de många bostäderna en attraktiv stadsdel med ett minimum av biltrafik inne bland bostadsgatorna. Bilen parkerar man istället i det nya moderna parkeringshuset, som är betydligt mer än ett vanligt p-hus. Nu är ansökan […]