Just nu på Godisfabriken – Maj 2020

Vägarbeten på Styrmansgatan och Tredje Tvärgatan

Under vecka 19 utför Gävle kommuns entreprenörer beläggningsarbeten i området. Arbetet berör boende på södra sidan av Styrmansgatan mellan järnvägen i väster och Tredje Tvärgatan i öster. Det kan förekomma en del buller under beläggningsarbetet, vi hoppas på överseende med detta. Vecka 20 planeras en trafikomläggning, och Styrmansgatan mellan järnvägen i väster och Tredje Tvärgatan i öster öppnas återigen för trafik.

Tung trafik när kvarter 13 bebyggs

Under vecka 21 påbörjas montering av husvolymer på kvarter 13 (inringat). Då blir det mycket trafik med trailers, långtradare och stor mobilkran.

w

Arbetena kommer i första hand att pågå under måndag till torsdag aktuella veckor. Om det behövs, kommer fredagar och i nödfall även veckosluten att tas i anspråk.
Under montagedagar kan arbeten komma att pågå även kvällstid, från 18-tiden och framåt.

Cirka två veckor beräknar vi att dessa arbeten tar, men det kan komma att förlängas vid oförutsedda händelser och dålig väderlek.

Tråkigt nog har vi råkat ut för både inbrott och en del andra ”påhälsningar” på området. Vi är tacksamma om den som ser något misstänkt hör av sig till oss och gärna även larmar polis.

Med vänlig hälsning
Göran Valtonen, logistik- och samordningsansvarig på uppdrag av Gavlegårdarna
Mobil: 073-626 32 00, e-post: goran.valtonen@bylero.se

Alexander Norling, byggledare för Gävle Kommuns arbeten
Mobil: 076-770 82 90, e-post: alexander.norling@gavle.se