Just nu på Godisfabriken – Maj 2020

Under vecka 19 utför Gävle kommuns entreprenörer beläggningsarbeten i området. Arbetet berör boende på södra sidan av Styrmansgatan mellan järnvägen i väster och Tredje Tvärgatan i öster.