Just nu på Godisfabriken – Mars 2020

Våren på Godisfabriken

Nu är det stor aktivitet på Godisfabriken och mer blir det. Under våren pågår byggverksamhet hos sex olika byggentreprenörer inom området: NCC, Skanska, HMB, Sehed Bygg, SH Bygg och Grännäs Trähus. Ansvariga byggherrar är dessa delar är Gavlegårdarna, Gavlefastigheter, Gävle Kommun, K2A och Pure Housing.

Gatu- och anläggningsarbeten

Styrmansgatan stängs av under hela mars med start vecka 9. Personalparkering för projekt Godisfabrikens personal har arrangerats på Kvarter Skeppsbyggaren, ytan väster om järnvägen. Denna parkering har utfart mot Södra Skeppsbron.

Ljudstörande arbeten

Pålning fortsätter vardagar fram till klockan 19 på kvällen under hela mars. Vi hoppas på överseende med de störande ljud som kan förekomma i samband med det.

Med vänlig hälsning

Göran Valtonen, logistik- och samordningsansvarig på uppdrag av Gavlegårdarna
Mobil: 073-626 32 00, e-post: goran.valtonen@bylero.se

Alexander Norling, byggledare för Gävle Kommuns arbeten
Mobil: 076-770 82 90, e-post: alexander.norling@gavle.se