Just nu på Godisfabriken – April 2020

2014 köpte Gavlegårdarna den gamla Läkeroltomten. Nu ska sju byggherrar och Gävle kommun tillsammans skapa en stadsdel som inte bara innehåller bostäder, utan dessutom butiker, restauranger, en saluhall, ett torg, gator, gränder och mycket annat. Du bor eller arbetar granne med ett av Sveriges mest intressanta byggprojekt, och påverkas förstås mer än andra av vad som sker på själva byggplatsen. Med det här informationsbladet kallat GODISGRANNAR, vill vi berätta för dig vad som händer på området, nu och framöver.

 

Projektet Godisfabriken omfattar nio kvarter med bostadshus, det är kvarteren 1-3, 8-10 och 12-14 på skissen.

 

I kvarter 4 byggs en saluhall och restaurang.

 

Kvarter 5 är det gamla Läkerolhuset med neonskylten och kvarter 6 är det andra röda tegelhuset där det en gång i tiden låg ett garveri. Båda husen ska bevaras och renoveras för att bland annat inrymma restaurang, kontorslokaler och ett Bed & Breakfast, I kvarter 7 byggs ett parkeringshus, eller egentligen ett ”mobilitetshus” eftersom det kommer att ha flera funktioner utöver att parkera bilar.

I kvarter 11 blir det en skola/förskola.

 

För att hålla lite koll på bullernivåerna har projektet satt upp vibrations- och bullermätare. Värdena analyseras löpande så att de håller sig inom de gränsvärden som finns.

 

Detta händer – kvarter för kvarter

 

Alla tidsangivelser är preliminära och kan komma att ändras!

 

Platsen för Ahlgrens torg

Den gamla ”Info-center”-byggnaden som ligger i norra delen av området rivs i juni 2020.

Kvarter 1 och 3
Här bygger Gavlegårdarna bostäder och beräknar starta i september 2020. Vi återkommer med mer exakt information när det gäller tidpunkten.

 

Kvarter 4
Gavlegårdarna bygger en saluhall med preliminär byggstart i början av 2021. Diléns Gourmandis kommer att ha sin verksamhet i lokalerna.

 

Kvarter 5-6
”Läkerolhuset” och ”Garveriet” bevaras och byggs om till lokaler (ej bostäder).
Byggstart preliminärt juni 2020.

 

Kvarter 7
Gavlefastigheter bygger ett parkerings-/mobilitetshus. Gävle Parkeringsservice sköter parkeringsövervakningen på uppdrag av Gävle kommun. Byggstarten planeras till hösten 2020.

 

Kvarter 8, 9 och 10
Riksbyggen bygger bostäder i kvarter 8, PEAB i kvarter 9 och NCC i kvarter 10. Dessa kvarter har en bedömd byggstart tidigast hösten 2021, men mer troligt 2022

 

Kvarter 11 och 12
Byggherre för båda kvarteren är Pure Housing. I kvarter 11 byggs det bostäder och beräknad byggstart för dem är augusti-september 2020. Kvarter 12 omvandlas till skola/förskola men diskussioner pågår om utformning och genomförande varför tiden för byggstart är osäker.

 

Kvarter 13
K2A har nyligen haft sitt ”första spadtag” och var därmed först ut bland byggherrarna på Godisfabriken. K2A bygger 129 bostäder på 1-3 r o k och husen är 5-6 våningar höga. Deras markentreprenör Markstruktur utför för närvarande mark- och betongarbeten som bedöms vara klara vecka 16. Ungefär samtidigt (vecka 16-17) kommer personalbodar att monteras inom kvarter 9. Dessa bodar blir ”hemvist” för den entreprenör som ska ansvara för husbyggnationen på kvarter 13.

Med start cirka vecka 20-21 monteras prefabricerade husvolymer på kvarteret. Detta kommer att pågå i etapper och i slutet av september planeras hela stommen vara monterad. Första inflyttning är planerad till februari 2021.

 

Kvarter 14
Riksbyggen planerar att påbörja projektet i november 2020.

 

Arbeten med gator, vägar och ledningar

På området ska det också byggas gator, gränder och torg samt läggas ner ledningar för el, vatten, avlopp, fjärrvärme, markvärme, fiber mm. Även de angränsande gatorna Styrmansgatan, Tredje Tvärgatan och Brodingatan byggs om. Gävle kommun är huvudman för arbetet och har redan entreprenörer på plats, bland annat NCC.

Arbetet med att lägga ner fjärrvärmeledningar med mera har inletts på Styrmansgatan, mellan Femte Tvärgatan och järnvägsspåret. Så snart det är klart återställs gatan och kan öppnas för trafik igen. Runt kvarter 13 och 14 pågår mark- och gatuarbeten för nya delar av Första Tvärgatan, Andra Tvärgatan och Karamellgatan. Nuvarande bedömning är att asfaltsarbeten av de tre gatorna kan påbörjas tidigast under vecka 16.

Så snart hela eller delar av Styrmansgatan kan öppnas, påbörjas istället mark- och ledningsarbeten Tredje Tvärgatan. På gatans sträckning mellan Styrmansgatan i söder och järnvägsspåret i norr, byts större befintliga ledningar för vatten,  avlopp och fjärrvärme, samtidigt som nya ska läggas. Tredje Tvärgatan kommer även att breddas västerut för att bland annat ge plats för en ny gång- och cykelbana.

 

För din och andras säkerhet

Stundtals blir det mycket lastbilstransporter då grus- och schaktmassor körs både till och från området.

De entreprenörer och byggherrar som just  nu har pågående arbeten i området är gemensamt ansvariga för arbetsmiljö och säkerhet. De påminner om att:

  • Hela området är en byggarbetsplats och ingen obehörig får vistas innanför dess gränser.
  • Det finns ett antal in- och utfarter till området. Dessa får bara användas av entreprenörer, även om grindarna ibland står uppställda.

Det är jättebra om du som får det här bladet kan hjälpa till att sprida informationen till fler. Känner du någon som inte fått Godisgrannar men som borde ha det? Hör av dig enligt uppgifterna nedan.

Information och kontakt

Informationsbrevet GODISGRANNAR skickas till:

  • Företag och verksamheter nära Godisfabriken. Skickas till den kontaktperson företaget/verksamheten uppgivit. Kontaktpersonen ansvarar sedan för att sprida informationen vidare i respektive organisation. Den samlar även ihop eventuella frågor, och kontaktar i sin tur någon av oss, Göran eller Alexander, nedan.
  • Bostadsrättsföreningar nära Godisfabriken. Skickas till den kontaktperson föreningen uppgivit. Kontaktpersonen ansvarar sedan för att sprida informationen vidare till sina bostadsrättsinnehavare. Den samlar även ihop eventuella frågor, och kontaktar i sin tur någon av oss, Göran eller Alexander, nedan.
  • Gavlegårdarnas hyresgäster nära Godisfabriken. Skickas direkt till hyresgästerna. Hyresgäster kan kontakta Lars Bergmark, affärsutvecklare, mobil 070-084 80 04, e-post lars.bergmark@gavlegardarna.se.

 

Teckna dig för Godisfabrikens nyhetsbrev!

Slutligen vill vi tipsa dig om att teckna dig för Godisfabrikens ”vanliga” nyhetsbrev! Det skickar vi ut så fort vi har något roligt att berätta om hur livet på Godisfabriken kommer att te sig. Det har hittills kommit ut fem nyhetsbrev och de har bland annat handlat om K2A:s Svanenmärkta trähus (som byggs i Gävle!), att Diléns ska flytta in i saluhallen, att det byggs ett mobilitetshus utöver det vanliga och att Gavlegårdarna med hjälp av eko-arkitekt Jason Pomeroy bygger grönskande trähus med vinterträdgårdar. Gå in på godisfabrikengavle.se och anmäl dig till det nyhetsbrevet!

 

Med vänlig hälsning

Göran Valtonen, logistik- och samordningsansvarig på uppdrag av Gavlegårdarna
Mobil: 073-626 32 00, e-post: goran.valtonen@bylero.se

Alexander Norling, byggledare för Gävle Kommuns arbeten
Mobil: 076-770 82 90, e-post: alexander.norling@gavle.se