Just nu på Godisfabriken – september 2021

Gatu- och anläggningsarbeten

Utbyggnad av nya gator och ledningar i mark pågår för fullt inom området.

  • Styrmansgatan är öppen för allmän trafik, dock kan det vara bra att ha ökad uppmärksamhet här då det förekommer mycket byggtrafik som är på väg till eller från Godisfabriken. Två motorgrindar till arbetsplatsen finns från Styrmansgatan in till arbetsområdet.
  • Tredje Tvärgatan mellan Styrmansgatan och Norra Skeppsbron närmar sig färdigställande. Gatan kommer dock inte att öppnas förrän preliminärt till kommande årsskifte, då det kommer att stå en kran uppställd på gatan under stor del av hösten som spärrar genomfart. Kranen lyfter betongelement till nya mobilitetshuset i Kv 7.

Alla gatuarbeten utförs av NCC som huvudentreprenör med Gävle Kommun som byggherre.

Husbyggen

Nybyggnad och ombyggnader pågår med fem olika entreprenörer och Byggherrar i olika skeden.

  • K2A har haft första inflytt till deras hus på Kv 13. Inflyttning fortsätter under hösten. Ytterligare huskropp kommer att byggas på östra sidan av kvarteret som färdigställs till sommaren. Entreprenören är Grännäs Bygg.
  • Husbygget längst ner i sydväst mot järnvägen (Kv 11) startar montage av husvolymer vecka 37. Leverans av dessa volymer pågår och det är dom som ses tillfälligt uppstaplade längst ner mot Styrmansgatan. Entreprenör är från och med volymmontaget Nock Trähus och byggherre är Pure Housing AB.
  • Husbyggena längs norrut inom området mot järnvägen i norr och mot Södra Skeppsbron (Kv 1 och 3) blir sju respektive 15 våningar höga. Husen byggs av Skanska för Gavlegårdarna. Stommontaget pågår och beräknas pågå till nästa sommar. Det är kranar till dessa två byggen som sticker upp längst norrut inom området.
  • Dom gamla tegelhusen i norra delen renoveras och grundförstärks av Sh Bygg som entreprenör för Gavlegårdarna.
  • Stommontaget pågår även i Kv 7, stadsdelens mobilitetshus med parkering och andra tjänster. Byggherre är Gavlefastigheter och entreprenören är SEHED Bygg. Mobilitetshuset blir sex våningar högt och betongelementmontaget pågår preliminärt till och med november.

Måndag 20/9 till och med onsdag 22/9 (vecka 38) pågår arbete på området fram till klockan 22 på kvällen, och eventuella ljudstörningar kan förekomma.

Framtiden

Under hösten och kommande vinter kommer två ytterligare byggen igång inom området.

  • Inom Kv 14 längst ner i sydost är Riksbyggen Byggherre och HMB entreprenör. Definitiv dag för byggstart är inte ännu fastställd, men enligt Riksbyggen är det november i år som planeringen utgår ifrån.
  • Inom Kv 4 kommer byggstart att ske av den blivande saluhallen under oktober i år. Gavlegårdarna är Byggherre och Skanska entreprenör även här.

Senare under 2022 har PEAB meddelat preliminär byggstart till maj inom Kv 2.

Göran Valtonen
Logistik- och samordningsansvarig på uppdrag av Gavlegårdarna
Mobil: 073-626 32 00
E-post: goran.valtonen@bylero.se