Just nu på Godisfabriken – nedmontering av kranfundament

Nedmontering av kranfundament

Från och med vecka 23 påbörjas ett arbete med att plocka ned ett kranfundament på Godisfabriken. Arbetet kommer att ske under både vardag och helg, mellan 07:00 – 19:00.

 

Göran Valtonen
Logistik- och samordningsansvarig på uppdrag av Gavlegårdarna
Mobil: 073-626 32 00
E-post: goran.valtonen@bylero.se

Vy över godisfabriken