Just nu på Godisfabriken – januari 2022

Nu är det stor aktivitet på Godisfabriken och mer blir det under våren. Helgarbete påbörjas 15-16 januari (vecka 2) och pågår till början av februari. Detta betyder att kranar är igång och det blir aktivitet till och från byggarbetsplatsen även under helgen, däremot förväntas inga större ljudstörande arbeten.

Göran Valtonen
Logistik- och samordningsansvarig på uppdrag av Gavlegårdarna
Mobil: 073-626 32 00
E-post: goran.valtonen@bylero.se