Just nu på Godisfabriken – Juni 2021

Gatu- och anläggningsarbeten

Utbyggnad av nya gator och ledningar i mark pågår för fullt inom området.

Styrmansgatan har öppnats för trafik, däremot kan det vara bra att vara lite extra uppmärksamma. Två motorgrindar finns från Styrmansgatan in till arbetsområdet, och det förekommer mycket byggtrafik som är på väg till eller från Godisfabriken.

På Tredje Tvärgatan mellan Styrmansgatan och Norra Skeppsbron pågår omfattande ledningsarbeten som bedöms bli färdigställda under augusti. Kranar för att montera blivande mobilitetshuset står uppställda på gatan under stor del av hösten och spärrar genomfarten. Preliminärt till årsskiftet öppnas gatan igen.

Norr om järnvägen och invid Södra Skeppsbron pågår också markarbeten för en park.
Alla gatuarbeten utförs av NCC som huvudentreprenör med Gävle Kommun som Byggherre.

Husbyggen

Nybyggnad och ombyggnader pågår med fem olika entreprenörer och byggherrar i olika skeden.

Det som är närmast inflyttning är huset längst söderut, kvarter 13, där första inflyttning är beräknad till september i år. Entreprenör är Grännäs Bygg och Byggherre är K2A.

Husbygget längst ner i sydväst mot järnvägen, kvarter 11, kommer att montera husvolymer med start i september. Entreprenör är HMB och Byggherre är Pure Housing AB.

Husbyggena längs norrut inom området mot järnvägen i norr och mot Södra Skeppsbron blir sju respektive 15 våningar höga och dessa byggs av Skanska som entreprenör med Gavlegårdarna som Byggherre. Stommontaget från våning 1 och uppåt påbörjas i augusti.

Dom gamla tegelhusen i norra delen renoveras och grundförstärks av SH Bygg som entreprenör med Gavlegårdarna som byggherre.

Mobilitetshuset har Sehed Bygg som entreprenör med Gavlefastigheter som Byggherre.

Sommaren 2021

Det kommer att pågå verksamhet inom arbetsområdet hela sommaren. Under semesterveckorna kommer arbeten att utföras av NCC inom området. Inget semesterstillestånd med andra ord, däremot en något lägre intensitet under vecka 27–30.

Under juli och augusti kommer många vägar inom området att asfalteras och vi hoppas och tror att detta kommer att medföra en bättre arbetsmiljö och kringmiljö. Främst mindre damm men även mindre nedsmutsning vid blöt väderlek.

Trevlig sommar!

Göran Valtonen
Logistik- och samordningsansvarig på uppdrag av Gavlegårdarna
Mobil: 073-626 32 00, e-post: goran.valtonen@bylero.se