Just nu på Godisfabriken – helgarbeten kvarter 5 & 6

Pågående helgarbeten 4-5 juni

Byggställningsarbeten pågår under pingsthelgen 4-5 juni mellan kl. 08-16 av ABAB på kv5 och kv6 intill tegelbyggnaderna. Detta innebär att det blir aktivitet på byggarbetsplatsen, dock förväntas inga större ljudstörande arbeten.

Göran Valtonen
Logistik- och samordningsansvarig på uppdrag av Gavlegårdarna
Mobil: 073-626 32 00
E-post: goran.valtonen@bylero.se