• Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Kvarter 3

Gavlegårdarnas båda hus får fasader i trä som kommer att åldras naturligt med tiden. Taken blir gröna och har solceller, men grönskan tar också plats på fasaderna genom de vinterträdgårdar som hör till de flesta lägenheter och som gör att hyresgästerna kan förändra sin lägenhet efter årstid. Husen har flera smarta miljölösningar som tar tillvara både överskottsvärme och solenergi. Sopnedkasten för rest- och matavfall är direktkopplade till en sopsug som töms en gång per vecka.