Information för dig som bor i närheten av Godisfabriken

Godisfabriken kommer att vara en byggarbetsplats under lång tid. Under den tiden kommer det att grävas, stängas av gator, vara perioder med mycket trafik, buller med mera.

Vi kommer under den här fliken att löpande lägga ut information om vad som händer närmsta tiden så att du som bor i närheten ska känna till vad som händer innan det händer.

Godisgrannar september 2020

Just nu på Godisfabriken Gatu- och anläggningsarbeten Tredje Tvärgatan är stängd från och med denna vecka (V37) och kommer att förbli stängd under hela vintern och fram till och med April. Detta på grund av omfattande ledningsarbeten. Styrmansgatan har öppnats mot...

Godisgrannar juli 2020

Just nu på Godisfabriken Nu öppnar vi snart Styrmansgatan igen. Den del av gatan som varit avstängd, mellan järnvägen och parkeringsinfarten till Brf Styrmannen, öppnas för biltrafik under vecka 28. Även Första Tvärgatans anslutning till Styrmansgatan öppnas. Sen drar...