Byggstart för Gavlegårdarnas hållbara hus i Godisfabriken

Nu går startskottet för Gavlegårdarnas bygge av de två hus med träfasad av som blir porten in till den nya stadsdelen Godisfabriken. En satsning som kanske får ses som den mest visionära i bolagets över hundraåriga historia.

De två husen – ett på femton våningar och ett på sju – är ritade av Jason Pomeroy, eko-arkitekt med säte i Singapore, tillsammans med Arkitektgruppen i Gävle AB. Husen får Ahlgrens Torg och de bevarade industribyggnaderna som närmaste grannar, men också Diléns Saluhall som öppnar lagom till att hyresgästerna får flytta in. Entreprenören Skanska kommer att ansvara för projektet där husen ska stå klara för inflyttning i slutet av år 2022.

Fasaderna är i gråtonat och pigmenterat trä som åldras naturligt med tiden. Trä är ett hållbart material som binder koldioxid men som också neutraliserar utsläpp från andra byggmaterial. På de båda husens tak planteras buskar och träd. Femtonvåningshuset får en takterass och ett orangeri som ger hyresgästerna möjlighet till umgänge och odling. Sjuvåningshuset får ett sedumtak med solceller som bidrar till uppvärmningen.

Grönskan får stort utrymme, både utanför och inne i det inglasade atrium som blir en gemensam yta för hyresgästerna i sjuvåningshuset. På balkongerna i de båda husen planteras träd som gör att även fasaderna ger ett grönt intryck. Hyresgästerna får antingen en Ginnalalönn med mycket vacker höstfärg eller en ungersk syrén som bjuder på försommarblomning. Tack vare ett automatiskt bevattningssystem kan regnvatten samlas i tankar i källaren för att sedan gå tillbaka till växterna på tak och balkonger, samt inomhusgrönskan i sjuvåningshuset.

Båda husen har på entréplanet ett avfallsrum med sortering för mat- och restavfall. Sorteringen sker via ett traditionellt ”sopnedkast” där luckan i väggen är direktkopplad till stadsdelens gemensamma sopsug.

I avtalet med ICA, som öppnar en livsmedelsbutik i botten av sjuvåningshuset, ingår en lösning där överskottsvärmen från butikens kylmaskiner används till lägenheterna i huset. Den totala energiförbrukningen beräknas därför att ligga på en låg nivå. En nyhet för Gavlegårdarna är att lägenheterna i de två husen får golvvärme i alla rum. Ett avtal med Gävle Energi kring fjärrkyla gör också att golven istället blir svala under en varm sommar.

De så kallade vinterträdgårdar som hör till de flesta lägenheter, är en annan för bolaget ny lösning, där arkitekt Pomeroy tagit hänsyn till utmaningen med fyra årstider. Vinterträdgården går att anpassa för att användas på olika sätt, hela året.

 

FAKTA

 • 115 hyresrätter, 1-4 rok
 • Prel. byggstart, hösten 2020
 • Prel. inflyttning, kvartal 4, 2022
 • Intresseanmälan: Cirka ett år före inflyttning

 

Kvarter 1
15-våningshuset

 • 61 lägenheter (studios*, 2:or och 3:or och 4:or på cirka 30-87 kvm)
 • Träfasad med grönska
 • Egen vinterträdgård i alla 2:or, 3:or och 4:or
 • Kommersiella lokaler i bottenplan
 • Övernattningslägenhet och gemensam inglasad yta med bland annat bastu på våning 8-9
 • Takterrass och orangeri med möjlighet till odling på våning 16
 • Återvinning av regnvatten
 • Sopnedkast för restavfall och matavfall, går direkt till sopsug
 • Fjärrkyla i lägenheter och lokaler
 • Golvvärme i alla lägenheter
 • Cykelrum i entréplan och källare

Kvarter 3
7-våningshuset

 • 54 lägenheter (studios, 2:or, 3:or och 4:or på cirka 30-90 kvm)
 • Träfasad med grönska
 • Egen vinterträdgård i alla lägenheter
 • Inglasad atrium med inomhusgrönska och möjlighet till odling
 • Livsmedelsbutik i bottenplan
 • Solceller på grönt tak
 • Återvinning av regnvatten
 • Sopnedkast för restavfall och matavfall, går direkt till sopsug
 • Fjärrkyla i lägenheter och lokaler
 • Golvvärme i alla lägenheter
 • Cykelrum i entréplan och källare

*En studio är en lägenhet på ett rum med mindre kök än standard.