Gatu- och anläggningsarbeten

Utbyggnad av nya gator och ledningar i mark pågår för fullt inom området.

Styrmansgatan har öppnats för trafik. Två motorgrindar finns från Styrmansgatan in till arbetsområdet, och det förekommer mycket byggtrafik till och från Godisfabriken – så det kan vara bra att vara lite extra uppmärksamma.

På Tredje Tvärgatan mellan Styrmansgatan och Norra Skeppsbron pågår omfattande ledningsarbeten som bedöms bli färdigställda under augusti. Kranar för att montera blivande mobilitetshuset står uppställda på gatan under stor del av hösten och spärrar genomfarten, preliminärt till årsskiftet öppnas gatan igen.

Norr om järnvägen och invid Södra Skeppsbron pågår också markarbeten för en park. Alla gatuarbeten utförs av NCC som huvudentreprenör med Gävle Kommun som byggherre.

Husbyggen

Nybyggnad och ombyggnader pågår med fem olika entreprenörer och byggherrar i olika skeden.

  •  Det som är närmast inflyttning är huset längst söderut, kvarter 13, där första inflyttning är beräknad till september i år. Här bygger Grännäs Trähus för K2A.
  • Husbygget längst ner i sydväst mot järnvägen, kvarter 11, kommer att montera husvolymer med start i september. Entreprenör är HMB och byggherre är Pure Housing AB.
  • Husbyggena längs norrut inom området mot järnvägen i norr och mot Södra Skeppsbron blir sju respektive 15 våningar höga och dessa byggs av Skanska för Gavlegårdarna. Stommontaget från våning 1 och uppåt påbörjas i augusti.
  • Dom gamla tegelhusen i norra delen renoveras och grundförstärks av Sh Bygg som entreprenör med Gavlegårdarna som byggherre.
  • Mobilitetshuset som byggs till Gävle Parkeringsservice har Sehed Bygg som entreprenör med Gavlefastigheter som byggherre.

 

 

Sommaren 2021

Det kommer att pågå verksamhet inom området hela sommaren. Under semesterveckorna kommer arbeten att utföras av NCC. Inget semesterstillestånd med andra ord, däremot en något lägre intensitet under vecka 27–30.

Under juli och augusti kommer många vägar inom området att asfalteras och vi hoppas och tror att detta kommer att medföra en bättre arbetsmiljö och kringmiljö. Främst mindre damm men även mindre nedsmutsning vid blöt väderlek. 

Trevlig sommar!

Göran Valtonen
Logistik- och samordningsansvarig på uppdrag av Gavlegårdarna
Mobil: 073-626 32 00
E-post: goran.valtonen@bylero.se

skiss över området Godisfabriken

Godisgrannar september 2021

Just nu på Godisfabriken Gatu- och anläggningsarbeten Utbyggnad av nya gator och ledningar i mark pågår för fullt inom området. Styrmansgatan är öppen för allmän trafik, dock kan det vara bra att ha ökad uppmärksamhet här då det förekommer mycket byggtrafik som är på...

Kvälls- och helgarbete på Godisfabriken

 Just nu på Godisfabriken Under vecka 26 (28 juni - 4 juli)  kommer arbete att pågå på Godisfabriken till 20.00 på kvällarna. Arbetet utförs även helgen vecka 26. Vi ber om er förståelse för detta. 

Godisgrannar juni 2021

Gatu- och anläggningsarbeten Utbyggnad av nya gator och ledningar i mark pågår för fullt inom området. Styrmansgatan har öppnats för trafik. Två motorgrindar finns från Styrmansgatan in till arbetsområdet, och det förekommer mycket byggtrafik till och från...

Godisgrannar mars 2021

Våren på Godisfabriken Nu är det stor aktivitet på Godisfabriken och mer blir det. Under våren pågår byggverksamhet hos sex olika byggentreprenörer inom området: NCC, Skanska, HMB, Sehed Bygg, SH Bygg och Grännäs Trähus. Ansvariga byggherrar är dessa delar är...

Godisgrannar november 2020

Gatu- och anläggningsarbeten Utbyggnad av nya gator och ledningar i mark pågår för fullt inom området. De kvarstående fjärrvärmearbetena i korsningen Femte Tvärgatan och Styrmansgatan avslutas under vecka 48. Styrmansgatan mellan Tredje Tvärgatan och Femte Tvärgatan...

Godisgrannar september 2020

Just nu på Godisfabriken Gatu- och anläggningsarbeten Tredje Tvärgatan är stängd från och med denna vecka (V37) och kommer att förbli stängd under hela vintern och fram till och med April. Detta på grund av omfattande ledningsarbeten. Styrmansgatan har öppnats mot...

Godisgrannar juli 2020

Just nu på Godisfabriken Nu öppnar vi snart Styrmansgatan igen. Den del av gatan som varit avstängd, mellan järnvägen och parkeringsinfarten till Brf Styrmannen, öppnas för biltrafik under vecka 28. Även Första Tvärgatans anslutning till Styrmansgatan öppnas. Sen drar...