Gatu- och anläggningsarbeten

  • Utbyggnad av nya gator och ledningar i mark pågår för fullt inom området.
  • De kvarstående fjärrvärmearbetena i korsningen Femte Tvärgatan och Styrmansgatan avslutas under vecka 48.
  • Styrmansgatan mellan Tredje Tvärgatan och Femte Tvärgatan öppnar igen för trafik preliminärt slutet av vecka 48.
  • På Tredje Tvärgatan mellan Södra Skeppsbron och Styrmansgatan pågår mark- och ledningsarbeten inom spont. Från slutet av november till och med vecka 50 kommer spontningsarbeten pågå måndag till torsdag då sponten ska flyttas från norra delen av gatan för att installeras igen längre söderut. Vissa störningsljud och vibrationer kan förekomma.
  • Under preliminärt vecka 49 påbörjas mark- och ledningsarbeten mellan fjärrkylacentralen och Godisfabrikens informationsskylt.

Husbyggen

Det pågående husbygget för K2A längst i söder inom Godisfabrikens område färdigställs nu till första inflyttning hösten 2021. Stora momenten med kranlyft av husmoduler är avklarat och fasadarbeten och inredningsarbeten har tagit vid.

I den norra delen har Skanska, AB Gavlegårdarnas entreprenör för kv 1 och kv 3, etablerat och startat upp byggnationen av de två höghusen. Pålningen påbörjas onsdag vecka 48 och pågår fram till mitten av februari, måndag till torsdag klockan 07.00-20.00. Husen blir 7 respektive 15 våningar och byggnation fortgår långt in i 2022.

SH Bygg har startat upp arbetena med att bygga om tegelbyggnaden i norr – Ahlgrens gamla kontor med Läkerolskylten. Även här kommer ljudstörande arbeten att ske under vintern då grundförstärkningsarbeten ska genomföras. Start omkring vecka 49-50 och pågår under hela vintern och våren.

För närvarande sker transporter till och från byggplatserna söderifrån från korsningen Styrmansgatan-Tredje Tvärgatan. Inom kort kommer Skanska att ställa om och öppna en in-och utfart norrut över järnvägen. Under vintern, preliminärt från mitten av december, öppnas också en utfart till norra delen av Tredje Tvärgatan.

Under vintern, preliminärt i början av januari, kommer grundläggningsarbetena för Gävle Parkeringsservice nya mobilitetshuset att starta. Det kommer att ligga direkt öster om Ahlgrens gamla tegelbyggnad. Entreprenör är Sehed Bygg.

Vi ber om överseende för alla ljudstörande arbeten som dessvärre är oundvikliga vid byggnation på detta område.

Förbjudet att vistas på Godisfabrikens inhägnade område

Var uppmärksam på att all vistelse inom Godisfabrikens inhägnande område är absolut förbjuden. Detta oavsett om verksamhet förekommer eller inte, tex helgtid, eller om grindar är öppna tillfälligt. Var även uppmärksam på tung trafik till- och från arbetsområdet på anslutande gator.

Göran Valtonen
Logistik- och samordningsansvarig på uppdrag av Gavlegårdarna
Mobil: 073-626 32 00
E-post: goran.valtonen@bylero.se

Alexander Norling
Byggledare för Gävle Kommuns arbeten
Mobil: 076-770 82 90
E-post: alexander.norling@gavle.se

Godisgrannar september 2021

Just nu på Godisfabriken Gatu- och anläggningsarbeten Utbyggnad av nya gator och ledningar i mark pågår för fullt inom området. Styrmansgatan är öppen för allmän trafik, dock kan det vara bra att ha ökad uppmärksamhet här då det förekommer mycket byggtrafik som är på...

Kvälls- och helgarbete på Godisfabriken

 Just nu på Godisfabriken Under vecka 26 (28 juni - 4 juli)  kommer arbete att pågå på Godisfabriken till 20.00 på kvällarna. Arbetet utförs även helgen vecka 26. Vi ber om er förståelse för detta. 

Godisgrannar juni 2021

Gatu- och anläggningsarbeten Utbyggnad av nya gator och ledningar i mark pågår för fullt inom området. Styrmansgatan har öppnats för trafik. Två motorgrindar finns från Styrmansgatan in till arbetsområdet, och det förekommer mycket byggtrafik till och från...

Godisgrannar mars 2021

Våren på Godisfabriken Nu är det stor aktivitet på Godisfabriken och mer blir det. Under våren pågår byggverksamhet hos sex olika byggentreprenörer inom området: NCC, Skanska, HMB, Sehed Bygg, SH Bygg och Grännäs Trähus. Ansvariga byggherrar är dessa delar är...

Godisgrannar november 2020

Gatu- och anläggningsarbeten Utbyggnad av nya gator och ledningar i mark pågår för fullt inom området. De kvarstående fjärrvärmearbetena i korsningen Femte Tvärgatan och Styrmansgatan avslutas under vecka 48. Styrmansgatan mellan Tredje Tvärgatan och Femte Tvärgatan...

Godisgrannar september 2020

Just nu på Godisfabriken Gatu- och anläggningsarbeten Tredje Tvärgatan är stängd från och med denna vecka (V37) och kommer att förbli stängd under hela vintern och fram till och med April. Detta på grund av omfattande ledningsarbeten. Styrmansgatan har öppnats mot...

Godisgrannar juli 2020

Just nu på Godisfabriken Nu öppnar vi snart Styrmansgatan igen. Den del av gatan som varit avstängd, mellan järnvägen och parkeringsinfarten till Brf Styrmannen, öppnas för biltrafik under vecka 28. Även Första Tvärgatans anslutning till Styrmansgatan öppnas. Sen drar...