Just nu på Godisfabriken

Gatu- och anläggningsarbeten

Tredje Tvärgatan är stängd från och med denna vecka (V37) och kommer att förbli stängd under hela vintern och fram till och med April. Detta på grund av omfattande ledningsarbeten.
Styrmansgatan har öppnats mot öster från Första Tvärgatan. Öppning av genomfart mot väster över Brodingatan kommer att dröja till mitten av oktober.
Under denna vecka (V37) har ljudstörande så kallade spontningsarbeten påbörjats på Tredje Tvärgatan. Dessa kommer att pågå i preliminärt två månader (september och oktober) och varje vecka måndag-torsdag. Måndag-Onsdag pågår arbetena till kl 19:00.

Husbyggen

Det pågående husbygget längst i söder inom Godisfabrikens område fortsätter under V38-39 med många och omfattande montagearbeten med stor kran och långa trailers med husvolymer. Begränsad framkomlighet kan påräknas på Styrmansgatan denna period.

I den norra delen av Godisfabrikens område kommer två nya arbetsplatser att startas upp under slutet av september och början av oktober.

  • Dels Skanska som har fått uppdraget åt Gavlegårdarna att bygga deras två hus om 7 respektive 15 våningar.
  • Dels SH Bygg som har fått uppdraget av Gavlegårdarna att bygga om Ahlgrens-Läkerols gamla kontor (tegelbyggnaden i norr).

Båda dessa arbetsplatser ligger i norra delen och en stor del av deras transporter kommer att ledas in- och ut i området norrifrån. Både Skanska och SH bygg kommer att under oktober starta upp ljudstörande pålnings- och spontingsarbeten.

Vi ber om överseende för alla ljudstörande arbeten som dessvärre är oundvikliga vid byggnation på detta område.

Göran Valtonen

Logistik- och samordningsansvarig på uppdrag av Gavlegårdarna
Mobil: 073-626 32 00
E-post: goran.valtonen@bylero.se

Alexander Norling
Byggledare för Gävle Kommuns arbeten
Mobil: 076-770 82 90
E-post: alexander.norling@gavle.se

Godisgrannar september 2021

Just nu på Godisfabriken Gatu- och anläggningsarbeten Utbyggnad av nya gator och ledningar i mark pågår för fullt inom området. Styrmansgatan är öppen för allmän trafik, dock kan det vara bra att ha ökad uppmärksamhet här då det förekommer mycket byggtrafik som är på...

Kvälls- och helgarbete på Godisfabriken

 Just nu på Godisfabriken Under vecka 26 (28 juni - 4 juli)  kommer arbete att pågå på Godisfabriken till 20.00 på kvällarna. Arbetet utförs även helgen vecka 26. Vi ber om er förståelse för detta. 

Godisgrannar juni 2021

Gatu- och anläggningsarbeten Utbyggnad av nya gator och ledningar i mark pågår för fullt inom området. Styrmansgatan har öppnats för trafik. Två motorgrindar finns från Styrmansgatan in till arbetsområdet, och det förekommer mycket byggtrafik till och från...

Godisgrannar mars 2021

Våren på Godisfabriken Nu är det stor aktivitet på Godisfabriken och mer blir det. Under våren pågår byggverksamhet hos sex olika byggentreprenörer inom området: NCC, Skanska, HMB, Sehed Bygg, SH Bygg och Grännäs Trähus. Ansvariga byggherrar är dessa delar är...

Godisgrannar november 2020

Gatu- och anläggningsarbeten Utbyggnad av nya gator och ledningar i mark pågår för fullt inom området. De kvarstående fjärrvärmearbetena i korsningen Femte Tvärgatan och Styrmansgatan avslutas under vecka 48. Styrmansgatan mellan Tredje Tvärgatan och Femte Tvärgatan...

Godisgrannar september 2020

Just nu på Godisfabriken Gatu- och anläggningsarbeten Tredje Tvärgatan är stängd från och med denna vecka (V37) och kommer att förbli stängd under hela vintern och fram till och med April. Detta på grund av omfattande ledningsarbeten. Styrmansgatan har öppnats mot...

Godisgrannar juli 2020

Just nu på Godisfabriken Nu öppnar vi snart Styrmansgatan igen. Den del av gatan som varit avstängd, mellan järnvägen och parkeringsinfarten till Brf Styrmannen, öppnas för biltrafik under vecka 28. Även Första Tvärgatans anslutning till Styrmansgatan öppnas. Sen drar...